ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο ασκών ατομική επιχείρηση ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, με Α.Φ.Μ. 047743265 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 020253130000, που εδρεύει στην Καβάλα, επί της οδού Ομόνοιας 15, Τ.Κ.: 65302 ο οποίος εφεξής θα καλείται ως «η Επιχείρηση».

Email επικοινωνίας για την άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα: info@hatziavramidis.gr

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγει η Εταιρεία ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας μέσω της ιστοσελίδας https://hatziavramidis.gr, καθώς και μέσω των σελίδων που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook και Instagram).

1. Δικαιώματα Υποκειμένων
1.1. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την Επιχείρηση.
1.2. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.
1.3. Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμών δικαιωμάτων της Επιχείρησης.
1.4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
1.5. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας.

2. Τρόπος άσκησης δικαιωμάτων
2.1. Κάθε αίτημα σας αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται μέσω email προς την Επιχείρηση.

3. Καταγγελία
3.1. Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

4. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται
4.1. Ονοματεπώνυμο
4.2. Διεύθυνση κατοικίας/αποστολής/έδρας
4.3. Τηλέφωνο
4.4. Α.Φ.Μ.
4.5. Τραπεζικά δεδομένα
4.6. Εmail (Στην περίπτωση που αυτό είναι ταυτοποιήσιμο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα.
4.7. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούνται οικειοθελώς στη φόρμα παραγγελίας στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης ή αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της, οι κατηγορίες των οποίων δεν μπορούν προηγουμένως να ταυτοποιηθούν.

5. Επεξεργασία δεδομένων ανηλίκων
5.1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκου, κατά την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε αυτόν, είναι σύννομη εφόσον ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15) έτος της ηλικίας του και παρέχει τη συγκατάθεση του.
5.2. Εάν ο ανήλικος είναι κάτω των δεκαπέντε (15) ετών η επεξεργασία της ανωτέρω παραγράφου είναι σύννομη μόνο μετά την παροχή συγκατάθεσης του νόμιμου αντιπροσώπου του.

6. Σκοποί επεξεργασίας
6.1. Η κατάρτιση σύμβασης πώλησης προϊόντων, η ενημέρωση για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και μελλοντικές προσφορές της Επιχείρησης, η υποχρέωση τήρησης φορολογικού αρχείου και η αξίωση της Επιχείρησης να προστατέψει τα συμφέροντα της.

7. Νομική Βάση
7.1. Για την κατάρτιση σύμβασης πώλησης – Η ορθή εκτέλεση της σύμβασης ή η λήψη μέτρων κατ΄ αίτηση του Υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη της σύμβασης.
7.2. Για την ενημέρωση προϊόντων, υπηρεσιών και μελλοντικών προσφορών – Η συγκατάθεση σας.
7.3. Για την τήρηση φορολογικού αρχείου – Η συμμόρφωση της Επιχείρησης με τις έννομες υποχρεώσεις της.
7.4. Για τις αξιώσεις της Επιχείρησης – Το έννομο συμφέρον της Επιχείρησης.

8. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων
8.1. Έως και πέντε (5) χρόνια από την αποστολή των δεδομένων προς την Επιχείρηση.

9. Αποδέκτες
9.1. Εργαζόμενοι της Επιχείρησης και εξωτερικοί συνεργάτες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενοι: Νομικός Σύμβουλος, Λογιστής, προσωπικό τεχνικής υποστήριξης, υπηρεσίες ταχυμεταφορών).
9.2. Δεν γίνεται διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους για κανέναν εμπορικό σκοπό που δεν αναφέρεται στην παρούσα.

10. Διαβίβαση σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς
10.1. Δεν γίνονται διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

11. Cookies
11.1. Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies».

11.2. Τι είναι τα cookies;
11.2.1. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

11.3. Ο σκοπός της χρήσης των cookies:
11.3.1. Η παροχή καλύτερης εμπειρίας κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα και η διεξαγωγή βελτιώσεων
11.3.2. Η εξατομίκευση της εμπειρίας σας
11.3.3. Ο εντοπισμός των επισκεπτών ανά χώρα και πόλη
11.3.4. Χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα μας, χώρα-πόλη
11.3.5. Λειτουργικό Σύστημα/Είδος συσκευής

11.4. Ποια υπηρεσία cookies χρησιμοποιούμε:
11.4.1. Google Analytics

11.5. Η ενεργοποίηση αυτών των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου αλλά, μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη περιήγηση.

11.6. Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά.

11.7. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά και έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων.

11.8. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

11.9. Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας πατώντας εδώ.

11.10. Πώς να ελέγχετε τα cookies
11.10.1. Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας.
11.10.2. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org.